Activiteiten

Bij de Parel van Riel

Het dagprogramma varieert en bestaat uit inspanning en ontspanning. Zo zijn er verschillende activiteiten die gebaseerd zijn op de interesses en behoeften van onze gasten en wordt er tevens gewerkt aan de talentontwikkeling. Om een beeld te geven van de verschillende activiteiten bij de Parel van Riel wordt hieronder een aantal voorbeelden geschetst:

Bewegen op muziek

Op woensdagmiddag wordt er met de gasten een bewegingsactiviteit uitgevoerd. Zodra de muziek aangaat, gebeurt er van alles. Je ziet bij de gasten een lach op hun gezicht verschijnen, ze zijn erg enthousiast om aan deze activiteit deel te nemen. Vervolgens luisteren ze naar de muziek en gaan ze het ‘speciale gevoel’ weer herbeleven. Met het ‘speciale gevoel’ wordt bedoeld het voelen, ervaren, het meedoen en het delen van je talenten. Ieder beleeft het op zijn eigen manier. Samen met een bewegingspedagoog wordt er een dans in elkaar gezet. Ze hebben eigen inbreng, vaak worden er ook muziekinstrumenten gebruikt. Het maken en uitvoeren van het dansje vergroot het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van onze gasten. Wij zien hen stralen zodra ze het dansje aan iedereen laten zien.

Koken

Op woensdagochtend vindt er een kookactiviteit plaats. De gasten hebben zelf door middel van themacollages recepten gemaakt en uitgekozen. Eerst wordt er samen met de gasten een boodschappenlijst gemaakt en daarna doen we de boodschappen. Zij oefenen met regelmaat het uittypen van het boodschappenlijstje en pakken zelf de benodigdheden in de winkel. Hierdoor wordt de zelfstandigheid van onze gasten vergroot. De gast mag kiezen wat hij/zij graag zou willen doen als voorbereiding van het gerecht. Dit kan zijn: snijden, bakken en braden enzovoort. Daarna worden de benodigdheden gepakt. Met de andere gasten wordt samen met de begeleider het recept doorgenomen en besproken wat zij graag zouden willen doen als handeling. Onze gasten hebben hierbij dus een eigen inbreng. Ook wordt er gekeken per gast naar wat hij/zij nodig heeft. De één kan het recept zo lezen, de ander heeft een recept nodig waarbij de lettergrepen worden gehakt en deze samen doorneemt met de begeleiding. Onze keukens zijn ideaal om met de gasten aan de slag te gaan, met de hoge werktafel kunnen de gasten het gerecht fijn klaarmaken, dit met veel plezier. De gasten worden door de begeleiding ondersteund en in hun kracht gezet. Kijkend naar de vaardigheden die ze juist kunnen en ze hierdoor te prikkelen en te activeren.

Muziek

Op donderdagmiddag vindt er een muziekactiviteit plaats gegeven door Michiel. Michiel is docent en muzikant en geeft al jaren les aan verschillende leeftijdsgroepen. Onze gasten worden ook uitgenodigd om in zijn studio de muziekinstrumenten te bespelen en de sfeer van de muziek te proeven. Ook vindt deze activiteit regelmatig plaats in onze eigen muziekstudio. Er wordt gekeken waar de interesses en talenten van onze gasten liggen. Wat spreekt hen aan? De ene gast vindt het fijn om achter de piano te spelen, terwijl de andere gast losgaat achter het drumstel. Afwisseling is natuurlijk ook mogelijk. Er wordt geoefend met ritmes en tempo’s. Hierbij komt veel emotie en enthousiasme los, ze geven zich helemaal. Er wordt regelmatig zowel individueel als in groepsverband een stuk geoefend, waarbij er verschillende instrumenten en melodieën aanbod komen. Zo worden ieders talenten benut en bieden we onze gasten succeservaringen.

Project in de wijk

Op dinsdagochtend vindt er een groepsactiviteit plaats, het project ‘in de wijk’. Een project van de Parel om onze gasten te laten integreren in het dorp Riel en zo fijne contacten op te bouwen en te onderhouden. De activiteit vraagt om eigen creativiteit, waarbij er kaarten gemaakt worden die verschillende thema’s als onderwerp hebben. Denk hierbij aan: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen enzovoort. Met hun eigen ideeën maken de gasten deze kaarten en die bezorgen we in de wijk. Onze doelgroep zijn vooral de oudere mensen, die een kaart rond deze liefdevolle periodes enorm zullen waarderen. Het zijn de gasten zelf die de kaarten geven aan de mensen; hierdoor ontstaat er vaak een gesprek en wordt er interesse getoond. Zo wordt het zelfvertrouwen en eigenwaarde van onze gasten vergroot en krijgen ze waardering en enthousiasme terug voor het inzetten van hun eigen talenten.

Creëren

Op dinsdagmiddag wordt er samen met de gasten gewerkt aan een creatie. Kunstenaar en filosoof Anselma bereidt deze activiteit voor en begint dit aan de hand van een verhaal. Het verhaal wordt op een enthousiaste wijze verteld en de interesse van de gasten wordt gewekt. Het verhaal duidt uiteindelijk op het maken van een creatie, waarbij alle zintuigen kunnen worden ingezet. Het ruiken, horen, zien, voelen en proeven komt duidelijk naar voren tijdens deze creatie. De gasten ervaren dit als prettig en zo wordt er tevens ontwikkelingsgericht gewerkt. Het maken van een creatie wordt vaak gecombineerd met een thematische ‘doe-activiteit’.

Talentontwikkeling

Bij de Parel van Riel wordt gekeken naar de individuele gasten. Waar liggen de behoeften en interesses? We kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn. Het leren van keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid, individueel en in groepsverband. Samen ervaren, voelen en beleven en ontwikkelen van ieders talenten. Talentontwikkeling is belangrijk om ontplooiingskansen van het individu te vergroten. Iedereen heeft bepaalde talenten. Het bewust worden van je eigen talenten maakt je sterker. Hierdoor kun je situaties beter inschatten, je staat steviger in je schoenen, je durft meer risico’s te nemen en je hebt meer zelfvertrouwen.

Talenten kun je zien wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten te gebruiken. Dit heet talentontwikkeling. Door persoonlijke, unieke talenten te herkennen, er wat mee te doen en te koppelen aan jouw kwaliteiten, kan er iets moois ontstaan. Bij de Parel van Riel is een van de uitgangspunten dat de gasten tevreden zijn en ze zich gewaardeerd voelen. Hierbij is het belangrijk dat ze kunnen doen wat ze leuk vinden, zich veilig voelen en een vertrouwensband kunnen opbouwen met de omgeving. De begeleiding stimuleert zinvolle samenwerking en interactie, het leren van nieuwe dingen en zorgt voor een fijne band tussen begeleiders en gasten. Doordat er bij de Parel van Riel een ontspannen sfeer heerst en de gasten de activiteiten naar eigen wens kunnen maken, zal dit zichtbaar zijn in het eindresultaat.

Interesse of meer informatie?

Wij praten je graag bij over al onze plannen en horen graag of jij iets voor onze dagbesteding wil gaan betekenen.
Voor direct meer informatie, bel ons via: 06 21912696