Visie en missie

Wij zijn er voor de gasten, ze zijn allemaal uniek en belangrijk, ze moeten zich gewaardeerd voelen

Stichting de Parel van Riel heeft gasten, geen cliënten of klanten. Dit zegt iets over de visie van de Parel. Een gast is een klant, maar een klant is geen gast. Wij zijn gastvrij, faciliterend en dienstverlenend naar onze gasten. Zij komen vooral om een prettige dag te hebben, gelukkig te zijn. De Parel biedt meerwaarde vanuit haar concept: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, beleven, ontdekken, participatie, arbeid, leren en ontwikkelen. De gast heeft veel invloed op het programma: er wordt veel op maat gewerkt en de activiteiten binnen de groepen worden ontwikkeld door de medewerkers en de gasten. De gast zal vrijheid ervaren, speelruimte. Uiteraard zijn er huisregels en kaders. Binnen de kaders is echter heel veel mogelijk.

Iedereen speelt mee!

Wij streven naar gelijkwaardigheid en gelijkgerechtigdheid voor alle mensen (inclusiviteit) binnen minimale kaders hebben gasten hun vrijheid en speelruimte. We zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig. Wij zijn niet voor integratie, waarbij de verantwoordelijkheid bij de achtergestelde groep ligt. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Wij hebben oog voor de beperking, maar kijken vooral naar de mogelijkheden en ontwikkeling van het individu.

Geloof in jezelf!

We willen het gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde bij gasten vergroten en onderhouden. Dit doen we met kleine overwinningen en successen. Op maat. Wat voor de een vanzelfsprekend is kan voor de ander een grote barrière vormen. Het is de kunst van de begeleiders om die stapjes te onderscheiden en deze samen met de gast te maken.

Je laat zien wie je bent, jij bent uniek!

De drie oprichters van de Parel van Riel hebben een drive om het anders te doen met betrekking tot de dagbesteding van volwassen beperkten. Zij zien in hun omgeving veel instellingen voor dagbesteding die met een vast programma werken dat niet voortdurend aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de gasten. Door een uitgebreide intake wordt de behoefte van de gasten vastgesteld en wordt ingespeeld op die behoefte door een individueel programma.

Harmonie laat kleine dingen groeien

We werken in een vertrouwde en veilige omgeving, we werken aan een goede sfeer waarbinnen harmonie centraal staat. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze gasten. Als er ruimte is voor eigen beslissingen van de gasten, dan wordt die gegeven. Op de juiste momenten wordt waardering gegeven aan de prestaties van onze gasten, hoe klein of groot die ook zijn.

Hoor wat er niet gezegd wordt

Door de kleinschaligheid houden we de lijnen kort met de gasten, hun verzorgers en het personeel om de gewenste benadering te realiseren. Op de werkvloer gebeurt het, dus daar zijn we.

Speelruimte voor iedereen!

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. De parel is geen eiland en staat midden in de samenleving. Wij organiseren die interactie met de samenleving. Leerlingen van de lokale basisschool ondernemen activiteiten met onze gasten. Onze gasten werken bij lokale ondernemers. Dat werk is gericht op de ontwikkeling van onze gasten en niet op productie. Ze zijn bekend met ons dorp en maken onderdeel uit van de lokale sociale structuur. Ook bij sport en spel wordt gekeken naar samenwerking met de verenigingen.

Klik hier!

Interesse of meer informatie?

Wij praten je graag bij over al onze plannen en horen graag of jij iets voor onze dagbesteding wil gaan betekenen.
Voor direct meer informatie, bel ons via: 06 21912696